EF, CCBB, TFG.Les competències bàsiques de les que tant es parla darrerament ( sembla que se’ls vol donar un nou impuls ) poden ser interpretades / enteses / aplicades de moltes formes diferents.Algú sembla interpretar-les com una solució màgica i el pas definitiu cap a la millora educativa ( sobretot en els documents i no tant en la seva aplicació real ).  
Altres hi veuen una oportunitat, a la seva aplicació del dia a dia, per globalitzar / interrelacionar amb altres les accions d’una matèria concreta.
La meva modesta interpretació és que les CCBB poden ser una forma més ( mai l’única ) d’anar més enllà dels continguts, fins i tot més enllà de l’EF.
Fa un parell d’anys ( quan tot això començava ) ho expressava d’aquesta manera, a una entrada:

http://pepefalcanar.blogspot.com.es/2014/09/lef-materia-instrumental-per-que-no.html 

No puc veure el futur, per tant no se quin serà el recorregut de les CCBB. El que si veig claríssim és que tota millora i tot progrés passa per l’aula, segur que s’ha de sustentar amb documents ( encara que no només amb documents ) però el centre d’acció docent és l’aula ( gestió, planificació, execució i avaluació ) per tant, aquí és on s’ha de focalitzar l’atenció.

Amb aquesta visió centrada a aula i al meu entendre sense allunyar-nos ni una mica de l’aplicació de les CCBB. Una alumna en pràctiques i jo mateix ( molt més ella que jo ) vam focalitzar l’atenció en un seguit d’aspectes més enllà del currículum, que per tant és podria considerar competencial.
Tot va començar amb un llibre, com explicava fa uns mesos amb una ressenya: 

http://pepefalcanar.blogspot.com.es/2017/02/ressenya-el-valor-de-superarse-de.html 

El tema i l’acció va ser: l’anomenat CURRÍCULUM INVISIBLE.


Evidentment va caler analitzar, valorar, descriure’n accions... Especialment de cara al TFG que se’n derivaria, tot de forma documental.
L’acció important, transcendent i útil però es va donar a l’aula, a la pràctica. El més curiós del cas és que no va caler afegir cap acció, a més que les que ja son habituals a les sessions d’EF de 3r i 4rt d’ESO d’un curs qualsevol.

Per tant crec que es pot afirmar que més enllà d’estudis, definicions, teoritzacions que han calgut, en aquest cas per al TFG. L’EF s’ha mostrat, per si sola sense més, com una matèria instrumental i competencial de primer ordre ( així ho han viscut els alumnes ).

LLUNY DEL QUE A VEGADES SUCCEEIX:  TFG TEÒRICS I ALLUNYATS DE LA REALITAT, AQUESTA EXPERIÈNCIA HA PERMÈS PER MITJÀ DEL TREBALL RECOLLIR I MOSTRAR EL QUE CADA DIA APORTA L’EF ( amb l’anomenat currículum invisible o a les CCBB ).

VERSIÓ COMPLETA DEL TFG DE: Carla Cornelles.
GRÀCIES CARLA I ENHORABONA PER LA FEINA.

Etiquetes de comentaris: , , ,