ESPORT I ESTIU, 4En anteriors ocasions he utilitzat aquest títol per donar consells en relació a la pràctica esportiva ( hidratació, natació, pèrdua de pes ... ) a aquesta època de l’any.
Ja que considero provat que l’estiu és una època de l’any molt esportiva, pot ser la que més. També ho és, clar, per als més petits de la casa. Més si es te en consideració que cal ocupar-los amb alguna activitat quan els seus pares treballen . 

En aquesta situació són incomptables les propostes d’estades, cursos, etc, que entitats, clubs, empreses i institucions ofereixen a les famílies. Que tenen com a tema únic o com a complement l’esport. 

Fins aquí res de nou, oferta i demanda.  Necessitat d’uns proposta d’uns altres. 

La major part de l’oferta d’activitats s’adreça a infants, nens  i/o  a nous practicants i acostuma a tenir com a objectiu la iniciació amb un component lúdic predominant. No desapareix, però,  a l’estiu el plantejament competitiu dels practicants ( en algunes especialitats s’intensifica ), les seves condicions de realització no són molt diferents de la pràctica regular durant la resta de l’any. 

De forma paral·lela a aquestes activitats a l’estiu es produeix el següent fet: infinitat d’estudiants ( futurs advocats, arquitectes, enginyers de tot tipus, periodistes , traductors ... ) cerquen feines temporals per finançar els seus estudis. 
L’hostaleria, ram pel que vull manifestar el màxim respecte,  i l’àmbit de les activitats físiques, sobretot si el futur graduat ha estat o és esportista,  són  les ocupacions més freqüents dels futurs graduats. Que obtenen el finançament buscat als seus estudis, a les seves vacances o en el millor dels casos poden alleujar les malmeses economies familiars.

No comentaré el resultat d’aquesta tendència sobre el ram de la restauració.  Però si em sembla destacable el fet de que les activitats físiques gestionades per aquest tipus de personal  ( qualificat en els seus camps respectius, sense dubte ) queden reduïdes al simple i pur entreteniment sense més, amb l’únic objectiu de solucionar, al millor preu possible, a les famílies la custodia dels fills i filles en període estival. 

Privant-los d’una pràctica d’activitat:  amb garanties de seguretat, amb rigor en la preparació, en l’execució  i en els objectius, preparada amb coneixement de a qui va dirigida, amb coneixement més enllà de l’experiència personal com a practicant de l’especialitat o modalitat esportiva, amb voluntat i coneixement pedagògic  més enllà de l’entreteniment i un llarg etc... 
Que sens dubte únicament pot oferir algú format en la matèria ( com qui dissenya un edifici o qui prepara, planifica i finalment defensa a un client en l’àmbit legal ).
Ni tant sols em sembla  tolerable, més enllà de pràctiques reglades dels estudis corresponents, que estudiants de CAFE, de mestres o de CFGM o S pugin fer aquesta funció. Ja que en ser titulats voldran ser reconeguts i remunerats d’acord a les seves titulacions.

El que acabo de descriure existeix, ho he vist amb els meus propis ulls, a pesar de no donar crèdit.

Vaig estat molt de temps relacionat amb activitats estivals ( qui no hi ha estat ?) ara que estic allunyat d’aquest tipus d’activitats  pensava, equivocadament que s’havia avançat. Més enllà de regulacions de la professió que es manifesten clarament ineficients, en la consciència de famílies i sobretot dels professionals que les oferten.

En alguns casos ( molts o pocs ? )  la resposta és NO, no s’ha avançat,  per: raons de rendibilitat econòmica ? Manca de consciència professional ? Cerca del màxim guany al mínim cost ? Per manca d’objectius educatius ?  Nul·la exigència dels clients ?

En vista dels temps que corren, espero trobar abans un estudiant que em defensi a un judici o un futur metge que em faci els plànols de la casa. Això si, tot rematadament mal fet però a preu de saldo.

Llastimosa oportunitat perduda d’oferir i practicar esport de qualitat a l’estiu. I flac favor a la professió d’uns i altres. Pa per avui i fam per a demà, em sembla la frase més adient.

Etiquetes de comentaris: , , ,