BENVINGUDA

La idea d'aquest espai és fer accessible informació, propostes, activitats, presentacions... més enllà de la plataforma Moodle del meu centre ( L'Institut Sòl-de-Riu ).

El motiu em sembla molt clar. La connexió entre l'EF (assignatura) i l'esport en general. És la resposta a les moltíssimes demandes d'informació d'esportistes fora del marc educatiu, en conèixer la meva condició de llicenciat en EF ( suposo que passa sovint a altres). I la possibilitat de compartir coses entre col·legues de professió.
A la vegada s'ha anat convertint en un espai de reflexió, critica i comentari de temes, sembre vinculats amb l'esport i l'educació ( és a dir l'EF ).

No és doncs un espai educatiu, estrictament, tot i que alguns, molts, dels seus continguts tenen aquest origen i tracten el tema educatiu. Però poden tenir utilitat més enllà d'un institut.


BENVINGUTS I GRÀCIES PER LA VISITA.