CONGRESOS, CURSOS, TROBADES I PUBLICACIONS.

De forma paral·lela a l'activitat docent he participat en diversos congressos ( V congrés mundial a BCN, Congres d'Act F adaptada a BCN, II Congrés d'esport en edat escolar a València...) I aquí us enllaço les meves aportacions.
Més recents són: una aportació al II congrés de l'esport Català que es tanca a l'estiu de 2015 i el pòster presentat al pla salut a Sitges.
I ja al 2016 s'hi pot trobar el material presentat a la trobada d'USEE d'Amposta i als cursos d'estiu de l'INEFC de Barcelona.
Així mateix al llarg dels anys he anat escrivint i podeu trobar alguns dels textos en diversos àmbits.
València 2011
Textos, presentacions, pòsters i articles
Sitges, 27.11.2015
València 2011.