divendres, 31 de març de 2017

Viure una activitat.


"Si m'ho expliques, me n'oblido, si m'ho ensenyes i ho veig, tinc por de no recordar-ho; si ho faig ho aprenc".
Aquesta és una màxima es podria resumir com a aprenentatge vivencial. A l'EF, especialment, l'ensenyament aprenentatge és molt vivencial, a vegades però aquesta acció és difícil d'aplicar fins i tot a l'EF.
És el cas l'esport adaptat, ja que a pesar de fer esforços per aproximar els alumnes a aquests tipus d'activitats, afortunadament les condicions de l'alumnat ho compliquen ja que no tenen hàndicaps, és complicat viure-ho.
En aquest sentit, per salvar aquesta dificultat i amb l'inestimable  col·laboració de la Fundació Mercè Pla s'ha fet a l'institut una trobada amb jugadors de boccia.

EXPLICACIÓ

EXHIBICIÓ

PRÀCTICA

PRÀCTICA
Les 4 imatges exemplifiquen molt clarament l'activitat: una explicació inicial ( de boccia i molt més per conèixer el context ), una mostra posterior del joc i la seva pràctica i finalment la possibilitat de fer-ho ( en tots els rols del joc ) en condicions reals i amb oponents reals.

Si és compleix la màxima, els alumnes no ho oblidaran !!! Més encara tenint en compte l'atenció de les monitores i la simpatia i cordialitat dels esportistes.

MOLTES GRÀCIES A TOTS I FINS A LA PROPERA.

dilluns, 20 de març de 2017

FORMACIÓ VS INFORMACIÓ.

Que l'activitat física s'ha convertit en un tema d'interès és evident, tant per la multitud de practicants de les més diverses modalitats esportives, com per la repercussió mediàtica de l'esport en tots els seus vessants i també per la reiterada presència de la pràctica esportiva saludable als mitjans de comunicació.

Dos articles m'han cridat l'atenció darrerament:
http://elpais.com/elpais/2017/03/14/ciencia/1489505502_321583.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/07/ciencia/1428422928_919035.html

No hi ha dubte que la informació és necessària i ajuda però caldria, i aquesta és la motivació de l'entrada: acompanyar-la de formació, ja que la informació sense formació pot esdevenir desinformació. I un titular periodístic ( com el de la imatge ) pot induir a errors que en aquest cas poden tenir conseqüències, i justament en aquest cas, per a la salut.
Una visió superficial, pot semblar, que s'indica una recomanació de grans esforços i el subtítol suggereix reduir la durada de les activitats. Suposo que és el preu d'un titular atraient. La veritat és que una lectura completa i més profunda matisa aquesta primera impressió. Però en cap cas hi apareix la recomanació de la necessària supervisió de les activitats físiques ( "en caso de duda consulte a su farmaceutico", no s'escau en aquest cas ).
Per contrarestar la informació amb formació acompanyo aquest escrit amb unes poques imatges que els alumnes d'ESO i sobretot de batxillerat coneixen i se'ls expliquen al llarg de la seva formació en EF, i que penso poden ajudar a relativitzar aquest potent titular periodístic.

Capçalera del tema en el que es tracten aquestes qüestions i compendi de tot el material que s'ofereix a l'alumna,t i que ja d'entrada dona algunes pistes de la complexitat del concepte.

Aquesta simple imatge serveix per remarcar que considerant únicament un dels dos aspectes o maximitzant-lo com es fa amb el titular periodístic no estem realitzant una valoració correcta.

Sobretot en el redactat del principi de la intensitat ( que no te necessitat de ser un titular atraient ) s'observen algunes indicacions en la mida justa: no qualsevol exercici serveix i la càrrega és individual. Per tant no cal exagerar cap aspecte, ni generalitzar. Cal, això si, adaptar-los a cada cas. 

  
D'una complexitat una mica major, aquesta és la millor explicació del procés. De la que se'n deriva que tota pauta d'actuació mai serà genèrica i sempre ha de ser individual. I dit sigui de passada ha de ser especialitzada i realitzada per professionals ( que per això estan i se'ls forma se suposa ... ) 

En una línia semblant a la dels articles existeixen justificacions, però que cal situar en el context adequat i no com a indicació genèrica i banalitzadora, en el cas que s'exposa del concepte durada (volum), en el que per contra és maximitza el valor de la intensitat.

La lectura detallada dels articles aporta algunes de les informacions que s'han remarcat, els valors de la càrrega ( els dos ), a l'article és matisa molt l'afirmació "intenso" del titular, però a pesar de la lectura completa mantinc que cal formació a més d'informació.
La primera formació imprescindible és fer-se individualment la pregunta: quin és l'objectiu de la meva pràctica ? I únicament de la resposta se'n derivaran accions en relació a la càrrega de treball adequada ( volums i intensitats ).

PER TANCAR L'ENTRADA, REPTARÉ ALS MEUS ALUMNES ( suposadament informats ) A QUE FACIN UNA VALORACIÓ CRITICA DELS ARTICLES EN BASE ALS CONEIXEMENTS QUE HAN REBUT DE L'ENTRENAMENT. 

I INFORMARÉ DELS RESULTATS, DEL CONTRAST FORMACIÓ VS INFORMACIÓ.


divendres, 3 de març de 2017

Caminar... i +

Han estat moltes, al llarg del temps, les campanyes de promoció d'aquesta activitat, la més fàcil, bàsica i saludable.

Walkingisgood, però és una mica especial tant per la promoció que se'n fa ( enllaç adjunt ), per la consideració global que fa de la temàtica: activitat física + nutrició + hàbits + sistema sanitari. També per la formulació original i pràctica de l'exercici i finalment per l'impacte / efecte crida, que pot tenir a nivell dels gestors de l'esport ( municipals sobretot ), espero que sigui un exemple a imitar.


Son molts els escrits del blog que es poden relacionar amb aquesta campanya, sobretot pel seu sentit globalitzador, per això adjunto l'enllaç del nivell salut del blog ja que caminar, amb la fórmula que sigui, és sens dubte una activitat saludable 100 %. I la més aplicable a tots el nivells i edats.
Entrades del nivell salut del blog

LA VOLUNTAT DE COMPARTIR LA CAMPANYA ÉS CONTRIBUIR A ESTENDRE-LA I AMB ELLA LA PRÀCTICA D'ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE I ALGUNA COSA MÉS. SEGURAMENT NO ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA ( que no existeix ) PERÒ ÉS UNA APORTACIÓ INTERESSANT.