dimarts, 22 de setembre de 2015

El mestre John Wooden diu ...

En tenia referències, ja fa temps que el vaig descobrir i de fa uns pocs cursos utilitzo aquesta conferència com a activitat de classe amb els alumnes de batxillerat.

 Conferència a TED de J Wooden.


El que m'ha fet decidir a més de l'interès de la xerrada
per si sola, és la feina que han fet aquest curs alguns alumnes de batxillerat.

He relacionat el que diu el mestre Wooden amb la presentació del curs, ja que crec que la conferència és una declaració d'intencions de primer ordre i seria molt desitjable que tot estudiant ( també esportista, però no és el cas ) les tingués presents.

De les diverses aportacions i comentaris que han fet els alumnes n'he escollit una que opino que us pot animar encara més a escoltar la conferència.SI US ANIMEU A VEURE LA CONFERÈNCIA CREC QUE ESTAREU D'ACORD QUE EL TEXT ÉS DESTACABLE, ENHORABONA PER LA FEINA A TOTS.
ESPERO PODER SEGUIR COMPARTINT TREBALLS ( tot i que no és l'objectiu ) ÉS UNA MOLT BONA SENYAL.

dijous, 10 de setembre de 2015

Notes vs competències, ens aclarirem ?

 Vagi per endavant l’interès pel tema, la voluntat de millora i la necessària revisió periòdica dels continguts. Sense aquests ingredients no ni ha res a parlar ni res a fer, és fins i tot inútil seguir llegint.


Deixant de banda consideracions ideològiques i polítiques que condicionen i condicionaran la normativa educativa, que en aquesta ocasió han provocat, per exemple, la publicació del nou currículum de l’ESO a una setmana escassa de l’inici del curs (25 d’agost) perjudicant o com a poc condicionant  als mateixos de sempre. Ara toca, no hi ha més remei, centrar-se en les programacions per competències, com ja fa un temps que es veia a venir. I que des del meu punt de vista poc o res te a veure amb l’aplicació de la LOMCE. Per aquest motiu, aposto per una derogació ràpida de la norma però també per un manteniment intacte ( o més valent ?) del concepte competències.

En aquesta situació, amb les premisses exposades, l’estat actual de les coses i les experiències prèvies de la progressiva inclusió de les competències a les programacions. Que fem ?

Opció 0: la titulo 0 ja que no hauria ni d’existir, però... Consisteix en elaborar un document impecable pel que fa al que indica la normativa, però que després no te cap relació amb el que s’acaba fent a l’aula. Se’n podria dir que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
Opció 1: Tot i disposar d’una programació actualitzada, començar de nou definint competències en lloc d’objectius, redistribuir continguts i elaborar noves activitats d’avaluació. En podríem dir: nova norma, nova programació, com ha passat tantes vegades anteriorment.
Opció 2: Al disposar d’una programació revisada i actualitzada curs a curs, aquesta opció contempla substituir objectius per competències i relacionar aquestes amb les activitats d’avaluació. Jo ho anomenaria adaptar-se a les circumstàncies.

Tot i voler ser objectiu amb l’exposició de les opcions  no crec haver-ho aconseguit, se’m ha vist el llautó. La meva opció és clarament la 2, ara be perquè ? 

  • Avaluar i per tant ensenyar per competències comporta alguns canvis però crec que un dels més significatius hauria de ser substituir el sistema de notes numèriques i per matèries per un de nou i d’acord amb la filosofia competencial, com que això no passarà cal buscar una fórmula que conjugi notes i competències ja que conviuran ( com a mínim un temps ?) 
 
Ja l'he utilitzat anteriorment, però crec que il·lustra l'explicació.
  • El nou currículum defineix els continguts generals i per cursos, en el cas de l’EF no hi ha a la nova norma variacions substancials (més enllà d’alguns nous termes com continguts clau i altres) en relació a l’anterior. A diferència d’altres reformes anteriors que si van representar canvis de tendència en l’EF i que van obligar a reprogramar i fins i tot reorientar les programacions. Aquest fet que no s’ha d’interpretar com una crítica, més aviat una constatació. 
  • El canvi normatiu permet mantenir aspectes de la programació com ara: l’atenció a la diversitat, la metodologia i alguns aspectes de l’avaluació com ara les activitats o els mecanismes de recuperació. 
  • Per suposat, i com era d’esperar, res de la vella i insistent reivindicació d’incrementar la presència de l’EF al currículums per atacar de veritat i amb contundència la problemàtica del sedentarisme a aquest grup d’edat i tots els problemes colaterals que comporta. I que si que suposaria una necessari replantejament com a mínim en les temporitzacions, que no en les competències que ja estan molt orientades a l’activitat física saludable.

Si es considera que l’opció 0 no hauria d’existir i per tant no s’hauria ni de considerar. Que prendre l’opció 1 suposa un trencament molt més radical del que la pròpia norma proposa. El més lògic a la vista de les opcions i les raons exposades sembla prendre l’opció 2.

Suposo que els ideòlegs, els defensors de l’educació competencial no estaran satisfets amb la nova norma. És un fet que no s’ha fet una aplicació valenta d’aquesta tendència. 

Aquesta, n'hi ha moltes. Es podria considerar una aposta valenta en EF ( per superar les notes numèriques).
 
La realitat és que s’ha quedat a mig camí. Per fer un pas més en el futur ? Per no trencar de forma radical amb els esquemes tradicionals ? Per manca de recursos a l’hora d’aplicar una reforma ( estructural, amb formació al professorat, etc.) a l’estil de la que va implantar l’ESO fa decades ?

PER DONAR RESPOSTA A LA PREGUNTA INICIAL, EL MÉS INTELIGENT SEMBLA ADAPTAR-SE A LES CIRCUNSTÀNCIES DEL MOMENT, ESPERANT EL PROPER CANVI.