diumenge, 21 de juny de 2015

Juny època d'avaluació. Què diuen les notes ?

A punt de concloure el curs ordinari ( en ple període d'avaluació ) torna el tema de les notes. A una recent entrada anomenada:  Ajuda a l'avaluació. Parlava de rúbriques, CCBB i altres aspectes relacionats. Ho feia en clau de futur les competències vindran per quedar-se deia.

Com en molts altres aspectes de l'educació opino que canviar no serà la solució màgica ( va passar amb la forma d'expressar continguts: allò ja oblidat dels: conceptes, procediments i actituds, per exemple  ) i ara passarà el mateix amb les competències bàsiques. Aquells que fins ara han reflexionat i s'han pres seriosament el procés avaluador se'n sortiran i faran una bona tasca. Per contra el canvi no servirà als que fins ara no han reflexionat en relació als ítems d'avaluació, han estat caòtics o no s'han volgut mullar avaluant.

Pretenc ser dels primers, ho intento. Pensant i parlant del tema diria que hi ha un aspecte de les CCBB que pot ser positiu, encara que no n'és exclusiu i ben be podria produir-se amb el model actual. Avaluar més enllà de cada matèria se'n podria dir: aquesta acció te un marc final molt concret, que no és altre que la junta d'avaluació i te un inici: que s'anomena contribucions de la matèria X a les CCBB que tots tenim escrit. La pregunta clau és doble: tenim present a les juntes el que està escrit ? I en segon lloc actuem col·lectivament en conseqüència ?
Per la meva experiència diria que no sempre i no tots. I tinc dubtes de que el canvi a CCBB ens ajudi. Hi ha encara molta avaluació de continguts, molt patrimonialisme de la nota de cada matèria i aquests són  murs difícils de salvar.

Hi ha un tema relacionat que no ens ajuda gens: la convocatòria de recuperació, ara a setembre i abans i actualment al País Valencià al juny). Si hi penseu un moment, que li diem a l'alumne que ha de presentar-se ?  Tens pendents diverses matèries amb algunes tasques.  El missatge explicit és aquest i segur que duu implícit un altre, que te més a veure amb el conjunt i no tant en determinades matèries.  És inútil doncs la recuperació ? M'atreveixo a afirmar que 15 escassos dies després d'acabar el curs, rotundament si. I per a alumnes joves ( 1r, 2n i fins i tot 3r d'ESO) segurament també.  Ja que sense el guiatge l'acció docent del dia a dia és molt difícil reconduir el que he anomentat missatge implícit, encara que si és possible en un marc diferent ( individual o amb ajuda) realitzar o reconduir el que he anomenat raó explicita.
Algú s'hauria de preguntar si fent alló que és explicit ( tasques i/o examens de determinades matèries) pot millorar / recuperar la raó de fons, alló implicit que ha provocat el fracàs. Em sento autoritzat a afirmar que no. Ja que observo assíduament molta reincidència al llarg de l'ESO en l'alumnat convocat a les recuperacions de setembre, la qual cosa sembla indicar que la causa / raó implicita segueix present, no es recupera.
Parlant de forma informal amb alguns companys algú va apuntar una solució: recuperacions quan calen, és a dir per les raons explicites: relacionades amb els continguts, és a dir a l'ensenyament postobligatori i  per raons administratives ( tancar els currículums) i de maduresa a 4rt d'ESO.
És una idea, gens esbojarrada que precisa de decisions col·legiades i que va en la línia del que sembla que volen aportar les CCBB.

Ara en plena avaluació i més enllà de la fórmula em pregunto: seria tant complicat veure les actuals valoracions d'aquesta forma ?


  • Sols en uns pocs casos no es pot fer millor i per tant la feina i la dedicació és EXCEL·LENT.

  • El que destaca en molts aspectes / apartats / continguts  es nota, i és: NOTABLE.

  • Aquell que fa una mica més, o ho fa millor, ho fa BE.

  • Si un en canvi es limita a complir fa prou, el que és just: SUFICIENT.

  • Per contra quan algú no compleix, especialment en la dedicació i l’esforç, és a dir no fa prou ( no, no ho fa prou be ) és : INSUFICIENT
Aquesta lectura de les qualificacions que utilitzo en EF opino que és exportable a totes les matèries. I en relació a l'esperit del text precedent, s'hauria de poder aplicar al conjunt de matèries que no és altra cosa que el que interpreto que es pretén amb les CCBB

Crec que el redactat del INSUFICIENT no deixa dubtes en relació al tema de la recuperació
I com he comentat al principi el canvi de forma no garanteix el canvi més profund, aquestes cinc frases en forma de rúbrica en són una senzilla prova.
HI HA MOLT DE MISSATGE,EL MÉS TRANSCENDENT QUE SI NO PEDALEM TOTS LA BICI I TOT EL QUE COMPORTA VA TORTA.



dijous, 4 de juny de 2015

UNA RESPOSTA.

Ja se que no és gens habitual publicar la resposta d’un alumne a un examen ( o exercici) més enllà de la broma o l’acudit.
Crec necessària una justificació ja que aquest cas és totalment diferent. De la mateixa manera que a vegades ( més de les que la gent creu ) l’actitud de l’alumnat, el seu progrés o la seva dedicació, aquesta resposta és la demostració de que de tant en tant la tasca docent obté els seus fruits.
Llàstima que el focus està a l’altra banda o fins i tot sovint és fomenta la feina mal feta o directament la nul·la dedicació.

El marc de la resposta és el següent:
Estudiants de 1r de batxillerat, 3r bloc de la matèria: L’activitat física i l’esport, tema: la història de les activitats físiques, encàrrec d’un qüestionari a respondre amb material de consulta i amb preguntes com: 
  • Explica i comenta les aportacions més significatives del mon grec al fenomen esportiu de segle XXI.
  • Explica i comenta el fenomen de les escoles i sistemes d’EF del segle XIX i la seva influència en l’actualitat. 

S’inclou la següent pregunta: 
  • Exposa i comenta els paral·lelismes que trobis entre la història de les activitats físiques i les activitats físiques al llarg de la vida d’una persona.

 A la que un alumne respon:


Em sembla que la resposta no deixa dubtes: ni en relació a la conveniència de la pregunta ( difícil, és cert) en relació al tema, ni en el que representa l’EF al currículum  i l’objectiu que compleix ( al batxillerat en aquest cas), ni per descomptat en relació a la competència de l’alumne.

DESPRÉS DE TANTA BROMA AMB RESPOSTES ESTÚPIDES ( a molts mitjans) AQUESTA PENSO QUE FEIA FALTA. I ENS AJUDA A DOCENTS I ALUMNES A MILLORAR, JO L'HE VISCUT COM UN ESTÍMUL.