dissabte, 22 d’octubre de 2016

“Sortiu i disfruteu”Ho va dir va dir cruyff el 20 de maig del 92. 

 

Em ve de gust relacionar l’expressió amb el tema del joc. Ja que tractant-se de xiquets i joves la frase sembla que s’escau. Sobretot per la part dels nens i nenes, dels que no cal esperar altra cosa que voluntat de jugar.
El que va motivar la frase, crec ?,  és molt més profund que el simple fet de fer gaudir a uns jugadors d’un esdeveniment especial. Més enllà de l’anècdota, i de la fortuna que ha fet la frase, hi ha una intenció clara i una voluntat de fons. Que és analitzable.
De la mateixa manera que és molt més que el simple entreteniment, el que es busca amb qualsevol proposta de joc en l’àmbit educatiu. 
La voluntat de fons de qui va pronunciar la frase crec que no era altra que eliminar la tensió del moment i fer aflorar tot el treball d’una temporada ( o fins i tot de més temps) i tota la preparació prèvia. En definitiva una forma, si més no original, de culminar una llarga trajectòria, que portava implícita una gran carrega emocional que es pretenia rebaixar en aquell precís moment.
Potser no és equiparable la transcendència del moment, si ho és però el fet global ( l’educació dels infants, no és poca cosa ). I ho és també per la seva preparació, anàlisi i planificació prèvia. Per tant i si és el cas ( i ho ha de ser ! ) que el director/gestor del joc ho disfruti, i ho disfrutarà més encara  a partir de la intenció, el coneixement, la anàlisi, la intervenció i la voluntat de dotar al joc de valor educatiu. Ja que a més del moment, gaudirà de la feina global ben feta. 
La frase, i la seva interpretació, justifica l’estudi profund i complex del que representa el joc com a eina, més enllà de la seva superficialitat aparent. 

Per tant i amb aquestes premisses “sortiu i disfruteu” és una excel·lent consigna per a tots.divendres, 7 d’octubre de 2016

A què, quan i per què juguem ?


Tenen justificació els que admeten i/o utilitzen el joc lliure en l’àmbit educatiu o la tenim els     intervencionistes ? Te algun sentit la lliure elecció de l’alumnat de les activitats o sempre ha de predominar el criteri del professor / mestre ? Totes les situacions educatives són idèntiques o hi ha diferències a considerar ?  
EF, Guàrdia o esbarjo ?
 A vegades, les definicions serveixen per aclarir dubtes, no se si serà el cas ? 3 definicions de joc ho demostren:Spencer considera el joc el resultat d’un excés d’energia acumulada. El joc infantil es justificaria com una manera de canalitzar l’energia que no es gasta, en no haver de realitzar activitats serioses.
Considerar aquesta com la mare de les definicions, donar-la per bona, és la única justificació dels partidaris del joc lliure i del no intervencionisme. 
Afortunadament n’hi ha d’altres, més enllà de la visió reduccionista i simplona d’Spencer.
Segons Huizinga: “una acció o activitat voluntària, realitzada dins de certs límits, fixats en el temps i en l’espai, que segueix una regla lliurement acceptada, però completament imperiosa, proveïda d’una finalitat en si mateixa, acompanyada d’un sentiment de tensió i alegria i d’una consciència d’ésser quelcom diferent d’allò que és la vida corrent”.

 Lew Vygotski. No considera el joc com una forma d’expressar les capacitats ja consolidades, sinó que opina que és el joc el que facilita el pas d’unes adquisicions immadures a unes més permanents.

Les paraules de Huizinga i Vygotski entre altres, son només una petita mostra del valuossíssim tresor que és el joc en educació i posen en evidència als qui de forma irresponsable no el contemplen i exploten com a eina ( per als més variats objectius ).
Les raons d’aquesta decisió no tenen cap suport científic, i sols es poden atribuir a la comoditat o la deixadesa.
Responent a les preguntes inicials: MAI, ha de quedar en mans alienes al professor el paper del joc, ja que aquest SEMPRE ha de tenir intenció educativa. Diversa com es pot deduir de les definicions, però sempre intencionada.
El MAI inclou també les situacions més pures d’oci, els esbarjos per exemple, fins i tot en aquest cas. El més pròxim a les paraules d’Spencer i donant per bona la seva definició, cal intenció i control de l’activitat lúdica. 
Aquesta posició no elimina la possibilitat d’elecció, sinó que la condiciona, la fa possible però amb una intenció clara. La socialització per exemple, en la que el mitjà no influeix decisivament en l’objectiu final i per tant possibilita la lliure elecció.
TOTES LES REFLEXIONS TENEN ALGUNA RAÓ, I AQUESTA TE EL SEU ORIGEN EN LA MEVA RECENT IMPLICACIÓ A LA GESTIÓ DELS ESBARJOS AL MEU CENTRE PER UN COSTAT, I D’ALTRA BANDA AMB LA RECENT DEDICACIÓ A LA DOCÈNCIA A FUTURS MESTRES ( amb, espero, el joc com a eina importantíssima ).

dimarts, 27 de setembre de 2016

Les TIC i l’EF.A primera vista pot semblar una relació poc profitosa, l’experiència però demostra que és molt i molt útil.
Com en molts casos la utilitat de les coses es nota més quan les trobes a faltar, enguany com de costum SAGA ( el programa de gestió acadèmica ) ha fallat i això ha condicionat l’ús de la plataforma moodle:  l’aplicatiu ha entrat en servei amb 3 setmanes de retard.

En els darrers temps moodle i EF s’han convertit en molt bons aliats. Tant a nivell teòric, com segurament es dona per suposat.

Com, i molt més transcendent, a nivell pràctic: els fòrums especialment i la resta d’apartats fan possible que la comunicació, encàrrecs de feina, dubtes i preguntes no restin un sol minut de pràctica a les sessions al centre. Aquesta distribució del temps aporta un molt beneficiós augment del temps de pràctica. Tant en el dia a dia, com en la dedicació de sessions a explicacions i feines d’aula ( d’ençà que s’usa el moodle s’han reduït a la mínima expressió ) i sense que aquesta reducció impliqui cap renuncia a explicacions, comentaris i/o reflexions relacionades amb l’EF, l’esport o l’activitat física en general.
Molt notori és el paper que el moodle juga en la participació de l’alumnat, ja que la fa molt més àgil i en ser sempre compartida entre tots els alumnes, simula perfectament la dinàmica d’una aula. Amb el mateix nivell de control de les intervencions i en general de la dedicació de cada alumne ( ja que queda enregistrada cada acció ).
 

En resum la relació TIC / EF abraça els àmbits:  teòric, pràctic i de participació. S’ha posat l’accent en el segon, ja que opino que incrementar ( o aprofitar al màxim ) el temps de pràctica ha de ser la prioritat del professor d’EF. Fer-la a més el màxim de profitosa te a veure amb els altres dos apartats.

Aquesta gran relació com tot a la vida te un preu. I aquest és: per a l’alumnat una visita obligada a la setmana al moodle i per al professor algunes hores de feina per fer el seguiment de l’alumnat  i l’actualització de les tasques. Sens dubte un baix preu per un gran benefici.

LA MEVA MANERA D’EXPLICAR-HO A L’ALUMNAT ÉS: L’EF PER VOSALTRES CONSTA DE DUES HORES A LA SETMANA MÉS UNA DE MOODLE ( ja que tot el que passa al moodle és classe ).

Si seguiu el bloc ( m’hi he referit reiteradament ) comprendreu que: per a mi, gràcies al moodle s’ha guanyat una hora d’EF a la setmana.